Oferta

 

Kursy spawania 

– Spawanie metodą MAG 135,

– Spawanie metodą MIG 131, – to jest metoda spawania w aluminium 

– Spawanie metodą TIG 141

– Spawanie metodą MMA 111 elektroda otulona,

– Spawanie gazowe 311,

– Kurs przecinacza gazowego

– Kurs przecinacza plazmowego

– weryfikacja uprawnień

 

Posiadamy ważne zaświadczenie wydane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO AKADEMIA UDT .
Numer 471/2012/W-J , 471/2012/W-P, 471/2012/W-U, 471/2012/W-N, 473/2012/BG.

Warunkiem uczestniczenia w kursie na wózki widłowe jest:

Ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia
Wykształcenie minimum podstawowe
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków widłowych z napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem)

Celem kursu na wózki widłowe jest
:
Nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem.

Uprawnienia na wózki widłowe:
Wydajemy uprawnienia bezterminowe:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) .

Uprawnienia obejmują wszystkie typy wózków (podnośnikowe, unoszące, naładowne )

Ośrodek szkolenia kierowców realizuje kursy z zakresu prawa jazdy kat: A, A2, A1,AM, B, B+E, C, C+E . Ponadto organizujemy kursy w zakresie kwalifikacji wstępnej i okresowej.

Nasza firma wprowadziła także kurs z zakresu wózków widłowych oraz ADR . Zapewniamy również pomoc przy kartach kierowcy.

Wszystkie sprawy organizacyjne, związane z dokumentacją i zapisaniem kandydatów na kurs, odbywają się w biurze ośrodka szkolenia.;

Biuro wyposażone jest w 7 stanowisk komputerowych, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny),  z możliwością indywidualnej nauki przepisów. Wszystkie komputery posiadają dostęp do Internetu.

Sala wykładowa wyposażona jest w plansze ścienne oraz tablice z markerami.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: podręczniki ABC Kierowcy , płyty CD, testy papierowe, kodeksy.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora multimedialnego, rzutnika, laptopa, odtwarzacza DVD.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy możliwość zrobienia kawy i herbaty. Dostępne są również napoje zimne.

Szkoła PARTNER zapewnia każdemu kursantowi wybór własnego instruktora!!!!!!!!