Cennik

ZMIANY OD STYCZNIA 2015 ROKU. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO TEORETYCZNEGO BEZ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH . INFORMACJE W BIURZE.

Kursy Zwykłe:

Uwaga!!! Istnieje możliwość realizacji kursów ekspresowych oraz kursów weekendowych

Godziny dodatkowe:

Kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy:

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE – CENA 1200 ZŁ, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Wózki widłowe z egzaminem organizowanym przez UDT – 1394 zł. ( min. muszą być 4osoby)

ADR – KURS PODSTAWOWY – 700ZŁ, KURS SPECJALISTYCZNY CYSTERNY – 600 ZŁ, KURS SPECJALISTYCZNY KL. 1 ( Materiały wybuchowe)- 500 zł , kurs specjalistyczny kl. 7 ( materiały promieniotwórcze) – 500 zł